سفارش طراحی لوگو

لوگوی مورد نظر خود را سفارش دهید

با دادن دقیق ترین پاسخ ها ما را در ساخت بهترین لوگو یاری کنید

شروع

0$

سپاسگذاریم.به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

شغل شما چیست؟

شغل خود را وارد کنید

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی اختصاصی

یک لوگوی جدید میخواهید یا یک باز طراحی از لوگوی قبلی؟طرح آماده مورد نظر خود را بارگذاری کنید

چه قسمت هایی حدف شوند چه قسمت هایی اضافه

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

اطلاعات کسب و کار و برند تجاری


خاطره ای، هدفی و...باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

رقبای شما

اطلاعات رقبای شما

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

چه نوع لوگویی مد نظر شماست؟


این لوگو ها به صورت نماد سمبلیک و آیکونیک طراحی میشوند.


نام برند یا سایت یا محصول به صورت سفارشی طراحی میشود.


ترکیبی از نوشته و تصویر در طراحی لوگو استفاده میشوند
باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

انتخاب تایپوگرافی

کلمه مورد استفاده در لوگوی خود را مشخص کنید

در صورتی که انگلیسی میخواهید انگلیسی و در غیر این صورت فارسی وارد کنید

باید یک گزینه را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

خلاصه سفارش

توضیحاتاطلاعاتتعدادقیمت
تخفیف :
جمع کل :

سفارش لوگو