گوتنبرگ

ویرایشگر گوتنبرگ در مقایسه با افزونه های صفحه ساز(7 تفاوت)

بسیاری از کاربران ویرایشگر گوتنبرگ وردپرس را در مقابل افزونه های صفحه ساز قرار میدهند، این در حالی است که تفاوت های عمده ای بین آنها وجود دارد!در این نوشته 7 تفاوت آن ها را بررسی خواهیم کرد